Op naar een sportief en gezond 2024 en meer begrip voor elkaar…..

In de aanhef maak ik een uitstapje naar een grote wens van mij: “meer begrip voor elkaar”. In mijn beleving leven we helaas in een tijd waarin het begrip er zeker niet altijd is. Sterker nog: af en toe bekruipt mij het gevoel dat de maatschappij geen korte lontjes heeft, maar zelfs helemaal geen lontjes. Dat is jammer en opent het bruggetje welke ik nu wil maken naar onze voetbalacademie.

In oktober heb ik het met u gehad over het scoutingsapparaat welke we binnen de academie hebben en dat dit een van de belangrijkste pijlers was. De directe volgende groep die dan moet worden genoemd, zijn de trainers/assistent-trainers. Want als je goede talenten binnen haalt door een goede talentherkenning, is het natuurlijk wel zaak de talent-ontwikkeling ook hoge prioriteit te geven en daarvoor zijn kundige trainers nodig. We hebben daarvoor ook een duidelijke lijn, je mag het wat mij betreft ook visie noemen.

We hebben een herkenbare speelstijl bij onze teams neergezet en hebben daar een ontwikkelingslijn aan toegevoegd om de talenten elk jaar te laten groeien en hiervoor hanteren we de spelprincipes die nodig zijn dit in te vullen. Onze trainers hebben hiervoor een halfjaarplanning voor de najaarscompetitie en vervolgens hebben ze dan weer de planning voor het voorjaar. En nu kom ik terug op de aanhef van deze column: zij betrekken hierbij de assistent-trainers volledig en ook die groeien daardoor in kennis. Basis is dan wel “begrip voor elkaar” en acceptatie dat iedere mening ertoe doet.

Inmiddels zijn we er in geslaagd dit breed in te bedden en dit zie je terug in de samenstelling van onze trainersstaf waarbij we op dit moment een aantal hoofdtrainers hebben die begonnen zijn als assistent-trainer. Daarnaast monitoren we onze assistenten voortdurend en zullen er in de toekomst zeker nog trainers gaan doorgroeien. U begrijpt dat dit een ongelooflijke win-win situatie is voor onze academie, want we realiseren hierdoor continuïteit waarbij iedereen precies weet hoe wij voetbaltechnisch/tactisch maar ook pedagogisch/didactisch met onze talenten moet worden omgegaan. Het behoeft geen uitleg hoe enthousiasmerend dit naar elkaar toe werkt en dat dit een ongelooflijk saamhorigheidsgevoel brengt.

De trainers maken elkaar beter door deze vorm van samenwerking, daarnaast heeft iedere trainer zijn specifieke kwaliteiten op de diverse aandachtsgebieden van het vak. We zetten die kwaliteiten maximaal in door de een van de ander te laten leren en ook hiervoor is wederzijds begrip en respect heel belangrijk. Deze interne scholing is dagelijks, gekoppeld aan diverse avonden waarop we los van de actuele gang van zaken thema’s met elkaar doornemen die zowel in de huidige tijd spelen als in de toekomst. Voorbeeld: hoe denk je dat het voetbal er over 5 jaar uitziet? Door hierover met elkaar te sparren kom je automatisch op aandachtspunten voor de scouting maar ook de training.

Om het plaatje compleet te maken volgen onze trainers, ook de keeperstrainers, diverse opleidingen bij de KNVB en ook deze kennis delen ze met elkaar en dit helpt enorm. In de column van maart neem ik jullie mee in de toekomstplannen van onze academie in het buitenland want ook deze ervaringen gaan onze trainers weer meenemen in hun rugzakje.

Vorig artikelBart Ester nieuwe trainer VV Diepenveen
Volgend artikelBekeravontuur GA Eagles ten einde
Eric Whittie
Eric is hoofd opleidingen bij Go Ahead Eagles. getrouwd met Carla en vader van 4 dochters en 2 zonen. Al 52 jaar actief in de voetbalwereld waarvan 40 jaar KNVB-docent in binnen- en buitenland. Als amateurtrainer gepromoveerd en gedegradeerd, maar nooit ontslagen. Houdt van sterrenkunde, economie, politiek en vreemde talen.