Marcel Geestman heeft zijn hoofdtrainersovereenkomst met één seizoen verlengd bij SV Schalkhaar tot en met seizoen 2021/2022. Daarmee wordt Geestman een van de langst actieve hoofdtrainers bij SV Schalkhaar. De contractverlenging geeft blijk van veel wederzijds vertrouwen.

SV Schalkhaar en Marcel Geestman zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken. De spelers zijn nog niet klaar met de gedreven hoofdtrainer en de trainer evenmin met de getalenteerde spelersgroep. Stel één open vraag aan Geestman en je krijgt een uitvoerig antwoord, waarin hij de kansen voor deze tweedeklasser in SV Schalkhaar benoemt. Het is helder dat Geestman meer is dan enkel een trainer van SV Schalkhaar 1. Zijn betrokkenheid en invloed reikt verder en heeft positieve effecten voor de hele vereniging. Een goed voorbeeld is de voetbalclinic die de spelers van SV Schalkhaar 1 zaterdag 12 december jl. onder zijn leiding gaven aan de jeugd O8 t/m O11. Het plezier spatte ervan af. Speelplezier staat centraal in de zienswijze van Geestman. Dit doet hij door volop ruimte te bieden aan de ontwikkeling van zijn spelers en een speelwijze die zich kenmerkt door dominantie, veel balbezit en vooruit voetballen.

Geestman, in het dagelijks leven werkzaam bij de KNVB als coördinator voetbalontwikkeling, kent SV Schalkhaar na drie jaar trainerschap goed: ‘SV Schalkhaar is een mooie vereniging om voor te werken. Als grootste amateurvereniging van de gemeente Deventer kan ik bij SV Schalkhaar beschikken over een kwalitatieve spelersgroep met een doorlopende aanwas vanuit de jeugd, die eveneens op een hoog niveau acteert. De vereniging is stabiel, doet geen gekke dingen en heeft een groot saamhorigheidsgevoel.’

Toch ziet Geestman voldoende ruimte voor verbetering. ‘SV Schalkhaar mag zich wat mij betreft nog wel wat nadrukkelijker profileren. Als ik zie hoeveel mensen hier bij de club rondlopen, die in het verleden op hoog niveau lokaal of nationaal hebben gespeeld, liggen er goede mogelijkheden deze deskundige mensen nadrukkelijker te betrekken bij de jeugdopleiding van hun kinderen, die bij SV Schalkhaar voor het eerst de voetbalschoenen aantrekken. Ook wil me actief inzetten om ook de lagere seniorenteams te helpen, om binnen de coronabeperkingen toch het plezier in het voetballen te behouden. Een partijvorm is, gegeven de huidige restricties, onmogelijk, maar er zijn voldoende alternatieven om de teamspirit te behouden. Kijk, het gaat niet alleen om dat balletje trappen, maar ook om elkaar gewoon weer even te zien – op anderhalve meter -, even slap te ouwehoeren. Dat missen de voetballers in de lagere teams het meest.’

Geestman beseft dat hij primair wordt ‘afgerekend’ op de prestaties van SV Schalkhaar 1. ‘Wat dat betreft was de start dit seizoen veelbelovend. Negen punten uit drie wedstrijden. Het is de vraag hoe en of dit seizoen een vervolg krijgt, maar duidelijk is dat SV Schalkhaar in de tweede klasse altijd voor de bovenste plekken gaat met promotie als doel: rechtstreeks of via de nacompetitie. Betalingen blijven uit den boze, evenals actieve benadering van spelers buiten de vereniging; ook als SV Schalkhaar in de eerste klasse zal acteren.’

Geestman besluit: ‘Er zijn buiten financiële prikkels zoveel andere mogelijkheden om spelers van SV Schalkhaar 1 een inspirerende en uitdagende omgeving te bieden waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen rekenen op waardering en goodwill van de hele vereniging.’ De slotsom is helder: de geest is nog lang niet uit de fles bij deze gedreven trainer; daar gaat SV Schalkhaar nog veel plezier aan beleven.