De Gemeente Deventer liet eerder vandaag weten dat alle sportverenigingen uitstel van huur- en andere betalingen verleend wordt.

Het college van burgemeester en wethouders wil, in deze lastige tijden, zich ook achter de clubs scharen. Zo bieden zij de sportclubs lucht door uitstel te verlenen van betaling periodieke gemeentelijke lasten.

Alle bedrijven en instellingen die aan de gemeente periodiek bedragen betalen, kunnen daarvan uitstel krijgen. Het gaat om huur, erfpachtcanon, of retributies voor bedrijfsruimte, buurthuizen, speeltuinverenigingen en buiten sportverenigingen zoals alle voetbalclubs uit de Gemeente Deventer.

De voetbalclub welke deze financiële ruimte nu nodig heeft en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan uitstel aanvragen door een verzoek per e-mail te sturen aan het Sportbedrijf Deventer.
De Gemeente Deventer benadrukt dat het hier gaat om uitstel, dus niet om kwijtschelding.