Meer dan alleen voetbal

113

In deze moeilijke tijd waar we misschien helemaal in dit seizoen niet meer aan het voetballen toe komen, krijgen we te maken met het gevoel ‘er is meer dan alleen voetbal’. Om die reden zette SV Helios zes jaar geleden de deuren open voor initiatieven uit de wijk. Nu wordt in het project ‘Wij(k) voor elkaar’ samengewerkt met veel verschillende organisaties op onder andere het gebied van zorg, voeding en sport. Samen aan de slag voor een betere wijk.

Door het corona-virus zijn al onze sport- en beweegactiviteiten volledig stil komen te liggen en dat heeft met name voor de deelnemers van de stichting haar activiteiten grote gevolgen. Deze voornamelijk ouderen vallen onder de risicogroep. Het wegvallen om gezellig samen te bewegen, kopje koffie te drinken en of gezamenlijk warme maaltijd te eten (wij bereiden wekelijks 130 maaltijden) is nu allemaal niet meer mogelijk.

Daarom hebben wij in onze wijk de handen ineengeslagen met Verbindingscentrum de Fontein, Verbindingscentrum de Vijfhoek, Vrijwilligers Centrale Deventer, Zorggroep Solis en SV Helios/Wijk voor elkaar. Samen vormen wij Buurtgeluk.

Wat is er gedaan: alle deelnemers zijn gebeld en gevraagd of ze ondersteuning nodig hadden. Resultaat: helpen met boodschappen doen, dagelijks telefonisch contact en dan even bij praten maar ook het bereiden van maaltijden die kunnen worden opgehaald en zelfs kunnen worden bezorgd.

Omdat er naast de al bekende deelnemers nog veel meer wijkbewoners zijn die tot de risicogroepen behoren willen wij flyeren en iedereen op de hoogte stellen van deze samenwerking en de ondersteuning die wij elkaar daarin kunnen bieden in deze moeilijke tijd. We hebben een beroep gedaan op onze leden om ons te helpen met het flyeren en ben trots op die leden en teams die zich direct na onze oproep hebben aangemeld.

Misschien zet dit stuk u aan het denken. Neem dan contact op met gracebrok@wijkvoorelkaar.com

Namens het bestuur van SV Helios, Gerard Kok.