De door het kabinet ingestelde maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft in de sport in Nederland en Deventer tot diverse maatregelen geleid. De maatregelen hebben een grote impact op de samenleving en de sport. Zowel landelijk, regionaal als lokaal zijn er consequenties. Hieronder vindt u de belangrijkste regelingen en informatiebronnen die momenteel beschikbaar zijn. 

Buiten sporten beperkt weer mogelijk

Op 21 april heeft premier Mark Rutte verruiming van de maatregelen tegen Corona gepresenteerd. Een van de veranderingen is dat kinderen tot en met 12 jaar weer in groepjes mogen sporten of trainen op hun sportclub. Hieraan zijn uiteraard regels verbonden. Zo mogen ouders mogen niet langs de kant staan en kinderen moeten thuis douchen. De horecavoorzieningen en sportaccommodaties (lees: kleedkamers en kantines) blijven nog gesloten. Professionele competities starten nog niet. Kinderen tussen 12 en 18 jaar mogen met elkaar sporten mits ze afstand houden. Voor volwassenen blijven huidige regels van kracht.

Inmiddels zijn de richtlijnen bekend geworden op welke wijze en veilige manier sportactiviteiten voor jongeren kunnen plaatsvinden. In dit document is aangegeven hoe sportactiviteiten in Deventer mogelijk zijn.

Sportverenigingen zijn verplicht melding te doen van de voorgenomen sportactiviteiten!
U kunt pas starten met uw activiteit als u melding heeft gedaan van uw sportactiviteit. Melding geschiedt door middel van een vragenlijst die te vinden is op de website van de Gemeente Deventer. De ingevulde vragenlijst retourneert u naar sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl Ook indien u vragen heeft, kunt u deze via deze mail stellen. Op werkdagen voor 10 uur ingediende verzoeken, worden dezelfde dag behandeld. Na 10 uur ingediende verzoeken, worden de volgende werkdag in behandeling genomen. U krijgt een bevestiging van akkoord. Pas daarna kunt u met uw activiteiten starten. 

Posters, flyers en signing
Ten behoeve van het beperkt openstellen van de sportaccommodaties per 29 april heeft NOC*NSF met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door gemeenten, sportparken en sportaanbieders. Er is een set posters, flyers en enige signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen. Het doel hiervan is dat verenigingen hun accommodatie snel en makkelijk ‘coronaproof’ kunnen maken en duidelijk kunnen zijn naar leden, ouders en andere stakeholders. De visuals zijn sportgeneriek, zodat alle bonden, clubs en andere sportaanbieders het kunnen delen en gebruiken.

Regelingen

Noodloket: tegemoetkoming ‘schade Covid-19 virus’

Om de (huur)kosten te compenseren, kan elke vereniging een eenmalige tegemoetkoming voor “schade Covid-19” van  €4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen.
  • Om de tegemoetkoming aan te kunnen vragen, heb je als vereniging E-herkenning nodig. Klik hier om deze aan te vragen (dit is hetzelfde systeem als voor de Verklaring Omtrent Gedrag wordt gebruikt).
  • Wanneer u op basis van de SBI-code geen aanvraag voor de tegemoetkoming kunt doen, kunt een melding doen voor een wijziging. Klik hier om een melding te doen. 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sommige sportverenigingen hebben een trainer, clubkadercoach, verenigingsmanager of ander personeel in dienst. U kunt als vereniging gebruik maken van NOW. Klik hier voor meer informatie en aanvragen van de ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegendheid. 

  • Download het stappenplan van AWVN voor de aanvraag van een NOW-regeling.
  • Een veel gestelde vraag bij het aanvragen van de NOW-regeling bij een sportvereniging is ‘wat valt er onder de omzet van een sportvereniging?’. Het UWV geeft aan dat alles waarover je als vereniging omzetbelasting dient te betalen, valt onder de omzet voor aanvraag van de NOW-regeling.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een advies op maat dient u contact op te nemen met het UWV.

Kijk ook eens op https://www.netwerkindesport.nl/ of op www.werkenindesport.nl. Twee sites speciaal voor sportverenigingen met personeel ter ondersteuning van hun werkgeversrol.

Gemeente Deventer; uitstel van betalingen

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website. Zowel het publiek als de lokale sportverenigingen worden getroffen door de maatregelen. Voor sportverenigingen zijn er op dit moment de volgende maatregelen getroffen:

  • Sportverenigingen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
  • Buitensportverenigingen kunnen uitstel van betaling voor periodieke lasten aanvragen, zoals de verhuur van buitensportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Sportbedrijf Deventer; uitstel van betalingen

De maatregelen hebben de sport ook getroffen t.a.v. het gebruik van de sport- en recreatielocaties van Sportbedrijf Deventer. Alle faciliteiten, de zwembaden, ijsbaan, sporthallen en squashbanen zijn tot nader order gesloten. Alle informatie over de maatregelen staan op www.descheg.nl.

  • Sportbedrijf Deventer biedt aan sportverenigingen, evenals de gemeente Deventer, uitstel voor de huurbetalingen van binnensportaccommodaties aan die door Sportbedrijf Deventer worden geëxploiteerd, zoals De Scheg, Borgelerbad, sporthal Keizerslanden, sporthal De Kroon en Sporthal De Uutvlog. Klik hier voor alle informatie.

Veelgestelde vragen

Op de website van de Gemeente Deventer en NOC*NSF zijn overzichten opgenomen van de veelgestelde vragen.